IKN geeft kinderen een toekomst

Internationale Kinderhulp (IKN) zorgt voor kinderen die niet meer door hun ouders verzorgd kunnen worden, vaak zijn dit weeskinderen. Er wordt hun een thuis geboden en de kinderen groeien op in een warme en veilige gezinsomgeving. Ze krijgen de kans zichzelf te ontplooien en hun dromen over een mooie toekomst waar te maken.

IKN is gevestigd in Midwoud. De organisatie in Nederland maakt deel uit van de internationale organisatie International Children’s Care (ICC).

https://internationalekinderhulp.nl/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://internationalekinderhulp.nl/wp-content/uploads/2021/07/ICC-HOME-DOMREP-01-MdV-640x427.jpg&nocache=1
https://internationalekinderhulp.nl/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://internationalekinderhulp.nl/wp-content/uploads/2021/05/GUATEMALA-6-640x407.jpeg&nocache=1

Over onze kinderdorpen

IKN helpt weeskinderen in 12 verschillende landen. Elk project is opgebouwd uit verschillende huizen waar 10 tot 12 kinderen wonen in een gezinsverband met huisouders. Daarnaast is er een basisschool aanwezig en voorzieningen als medische hulp, psychologische hulp en een kerk.

Na de basisschool volgen de kinderen (extern) een beroepsonderwijs of universiteit. Op het moment dat ze volwassen zijn en op eigen benen kunnen staan verlaten ze het project. Heel vaak zie je dat de kinderen betrokken blijven bij het project en bijvoorbeeld als vrijwilliger komen helpen. Ook worden er initiatieven genomen om de projecten zelfvoorzienend te maken. Een mooi voorbeeld hiervan is het Kinderdorp El Oasis in Mexico.

Opzet kinderdorpen

Geen typisch weeshuis

Vanaf de start van onze projecten waren we overtuigd dat onze projecten een uniek programma moest zijn waar de mentale, emotionele en fysieke behoeften van een kind voorop zouden moeten staan. Met andere woorden, we wilden niet “gewoon simpel” de kinderen van eten en een dak voorzien maar hen juist een “thuis” geven en een familie, in een sfeer dat de kinderen het gevoel van veiligheid en liefde zou geven.

Individueel en niet institutioneel

Om dat voor elkaar te krijgen hebben we een opzet van een kinderdorp ontwikkelt. In plaats van grote aantallen kinderen in één gebouw worden de kinderen geplaatst in een gezin in een woning. De huisouders zijn altijd een echtpaar wat in die omgeving al woonde. Zij zijn “ouders” voor 10 tot 12 weeskinderen en vormen samen het “gezin”. Op deze manier wordt de opvoeding individueel gemaakt. De resultaten op lange termijn zijn veel positiever op deze wijze, waardoor de kinderen een goede basis meekrijgen en een normaal leven hebben.

6 belangrijke pijlers van onze werkwijze:
https://internationalekinderhulp.nl/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://internationalekinderhulp.nl/wp-content/uploads/2021/05/EL-SALVADOR-1-768x511-1-640x426.jpg&nocache=1
Een opleiding voor elk kind

Het geven van een opleiding aan de kinderen is een belangrijk gedeelte van ons programma. We hebben zelf in het kinderdorp veelal een eigen basisschool. Veel van de kinderen hebben extra aandacht nodig omdat ze vaak ingrijpende incidenten hebben meegemaakt en daardoor achter lopen op school. Onze leraren houden hier rekening mee en passen de lessen daar op aan. Naast ons eigen basisschool bieden wij de kinderen een voortgezette opleiding aan, tot en met de universiteit. Als de kinderen volwassen zijn, en ons project verlaten, hebben ze óf een vak geleerd, óf zijn ze opgeleid.

Zelfvoorzieningsprojecten

Veel van onze projecten hebben één of meerdere zelfvoorzieningsprojecten. Dit zijn agrarische projecten waar de oudere kinderen de kans krijgen om vaardigheden op te doen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat met de opbrengst het project financieel wordt ondersteund. Het levert naast werkgelegenheid voor de lokale bevolking ook gezond voedsel op voor de kinderen. Er zijn projecten m.b.t. groente en fruit, pepers, vissen en melk.

Gebaseerd op christelijke principes

Elk huis heeft als basis de christelijke principes. De kinderen krijgen hierdoor een christelijke opvoeding met de Bijbel als basis.

Herkenbare opzet van de gebouwen

In het basisplan voor elk kinderdorp staan 10 huizen voor kinderen, een administratiegebouw, een basisschool en een werkplaats. Vaak is er ook een kerk en een medisch gebouw te vinden. Vanuit vele landen krijgen wij verzoeken om ook een dergelijk kinderdorp neer te zetten. Op het moment dat dit financieel haalbaar is zullen wij deze uitbreiding doen om nog meer kinderen te helpen.

Met uw hulp biedt IKN al 30 jaar kinderen weer een toekomst!

IKN helpt weeskinderen in 12 verschillende landen.
Wij vestigen momenteel 500 kinderen in 12 kinderdorpen:

Doneer nu zodat weeskinderen veilig opgroeien

De kinderen zijn u erg dankbaar!