Visie van IKN

IKN is een niet-winstgevende organisatie die hulp biedt aan wees- en verlaten kinderen in de ICC kinderdorpen, waarbij de visie van ICC wordt ondersteund. De activiteiten die IKN organiseert zijn er dan ook op gericht om fondsen te werven voor de ICC projecten en voorlichting te geven over deze projecten. IKN ondersteunt deze projecten financieel, met goederen en advies. IKN helpt dus mee met het bouwen en onderhouden van “kinderdorpen” waar aan wees- en verlaten kinderen een thuis wordt gegeven waar zij voedzame maaltijden en scholing ontvangen, en het meest belangrijke, weer behoren tot een familie die van hen houdt. Daarnaast vind IKN het erg belangrijk dat de vrijwilligers die voor IKN werken een “thuis” vinden bij IKN en veelal daardoor een nuttige dagbesteding hebben. Om deze reden heeft IKN een beleidspunt van gemaakt en dit toegevoegd aan de doelen van de Stichting.

IKN richt zich op de volgende doelgroepen:
  • weeskinderen;
  • verlaten kinderen;
  • mishandelde kinderen;
  • kinderen die seksueel misbruikt zijn;
  • vrijwilligers in Nederland die IKN ondersteunen.
De re-organisatie en efficiënt werken

In 2013 heeft het bestuur besloten om IKN te re-organiseren met als doel een zo efficiënt mogelijke organisatie neer te zetten waarbij er zoveel mogelijk van de gedoneerde middelen terecht komt waar het hoort, namelijk de kinderen waar we het voor doen. Dit heeft er toe geleid dat IKN sinds 2020 géén vaste betaalde medewerkers meer heeft. Het beleid is er nadrukkelijk op gericht om zo efficiënt mogelijk te werken om zoveel mogelijk middelen in te kunnen zetten voor het doel waarvoor ze zijn gedoneerd, waarbij er altijd noodzakelijke overheadskosten zullen bestaan. Het werk is om deze reden meer gebaseerd op de inzet van vrijwilligers dan voorheen. Ook zijn de rollen en kosten van alle ketenpartners kritisch bekeken en waar nodig aangepast. Het resultaat is dat momenteel het hoofdkantoor zich bevind in Midwoud en er in Zwijndrecht een ondersteuningspunt is. Het financiële resultaat laat zien dat door alle interventies de inkomstendaling is omgebogen in een stijgende inkomstenlijn en dat het netto resultaat hoger is geworden. IKN stelt tevens als doel om binnen de normen van het CBF te blijven met het kostenpercentage. Volgens het CBF mag er maximaal 25% aan overheadkosten worden besteed en de overige 75% moet worden uitgegeven aan de doelstellingen. 

https://internationalekinderhulp.nl/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://internationalekinderhulp.nl/wp-content/uploads/2021/09/Lambro-uitdeelactie-Dsc_1475.jpg&nocache=1

IKN doelstellingen

  • Het werven van fondsen en middelen ter ondersteuning van het voedsel, educatie en medisch programma;
  • Het werven van fondsen ter ondersteuning van het bouwen van huizen en scholen;
  • Het opzetten van zelfredzaamheidprojecten op het gebied van landbouw, veeteelt en midden- en kleinbedrijf;
  • Een thuis te zijn voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor IKN en daarmee een dagbesteding hebben.

Klik hier om het volledige beleidsplan te lezen >>>

Doneer nu zodat weeskinderen veilig opgroeien

De kinderen zijn u erg dankbaar!