Internationale Kinderhulp Nederland

IKN is opgericht in 1994 en werft landelijk fondsen en middelen om voor de kinderen te kunnen zorgen. Het kantoor is gevestigd in Midwoud en is er een pand in Zwijndrecht waar goederen worden ingezameld. IKN werkt sinds 2020 alleen met vrijwilligers en dus niet meer met vaste betaalde krachten. Het beleid is er op gericht om zo efficiënt mogelijk te werken zodat er zoveel mogelijk geld overblijft voor hetgeen het is bedoeld.

https://internationalekinderhulp.nl/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://internationalekinderhulp.nl/wp-content/uploads/2021/09/Lambro-1080pix.jpg&nocache=1

De historie van IKN

Magda en Dimitri Triantos raakten begin jaren ’90 betrokken als vrijwilligers bij het wereldwijde werk van International Children’s Care (USA). Om op structurele basis meer steun te kunnen geven is op 3 mei 1994 IKN officieel als Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het Doelenboekje

Elk jaar in december brengt IKN een doelenboekje uit. In dit doelenboekje kun je lezen aan welke kinderdorpen geld is gedoneerd en waar dit aan besteed is. Ook is hier aandacht voor lopende projecten in kinderdorpen, of nieuwe projecten waarvoor IKN opzoek is naar financiële ondersteuning. Zo geven we jou een goed beeld hoe IKN jouw geld inzet voor kinderhulp.

https://internationalekinderhulp.nl/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://internationalekinderhulp.nl/wp-content/uploads/2021/09/doelenboekjes1-1080pix.png&nocache=1

IKN en Partners

IKN werkt samen met International Children’s Care (ICC) aan projecten die wereldwijd verspreid liggen. ICC heeft het hoofdkantoor in Vancouver (USA). IKN is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur.

Verzamelpunt Zwijndrecht

Op de Dubbelweg 23 in Zwijndrecht heeft IKN een inzamelpunt / opslag. Wij verzamelen hier allerlei materialen zoals oud ijzer, oude metalen, oude kleding en fietsen.

IKN bestuur

IKN heeft een onafhankelijk bestuur die zich op vrijwillige basis inzet en geen financiële beloning ontvangt. Het bestuur bestaat uit 3 leden. De taak van het bestuur is toezicht houden op activiteiten en geworven fondsen, en het ter beschikkingstellen van deze fondsen aan de kinderdorpen.

Visie & doelstellingen

IKN is een niet-winstgevende organisatie die hulp biedt aan wees- en verlaten kinderen in de ICC kinderdorpen, waarbij de visie van ICC wordt ondersteund. De activiteiten die IKN organiseert zijn er dan ook op gericht om fondsen te werven voor de ICC projecten en voorlichting te geven over deze projecten.

https://internationalekinderhulp.nl/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://internationalekinderhulp.nl/wp-content/uploads/2021/09/Beleidsplan-IKN-1080pix.jpg&nocache=1

Beleidsplan

Wil je weten wat IKN met het ingezamelde geld gaat doen? Het beleidsplan 2020-2025 van IKN is openbaar en transparant, je kunt de plannen voor de aankomende jaren zien.

Jaarcijfers

Wil je weten wat IKN met het ingezamelde geld doet? De jaarcijfers van IKN zijn openbaar en transparant, je kan de cijfers van de afgelopen jaren inzien.

https://internationalekinderhulp.nl/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://internationalekinderhulp.nl/wp-content/uploads/2021/08/AdobeStock_316650449-scaled.jpeg&nocache=1

Doneer nu zodat weeskinderen veilig opgroeien

De kinderen zijn u erg dankbaar!