IKN bestuur

IKN heeft een onafhankelijk bestuur die zich op vrijwillige basis inzet en geen financiële beloning ontvangt. Het bestuur bestaat uit 3 leden. De taak van het bestuur is toezicht houden op activiteiten en geworven fondsen, en het ter beschikkingstellen van deze fondsen aan de kinderdorpen. Controle en vastlegging op deze inkomsten en bestedingen vindt plaats door accountantsbureau K. de Jong, Hendrik Ido Ambacht. Ook werkt het bestuur mee aan de dagelijkse werkzaamheden.

De bestuursleden zijn:

• Vasili Triantos | Voorzitter
• Kent Greve | Penningmeester
• Carla van der Leij | Secretaris

Carla, Kent en Vasili

Doneer nu zodat weeskinderen veilig opgroeien

De kinderen zijn u erg dankbaar!