Het bestuur van Internationale Kinderhulp Nederland

IKN bestuur
IKN heeft een onafhankelijk bestuur die zich op vrijwillige basis inzet en geen financiële beloning ontvangt. Het bestuur bestaat uit 3 leden. De taak van het bestuur is toezicht houden op activiteiten en geworven fondsen, en het ter beschikkingstellen van deze fondsen aan de kinderdorpen. Controle en vastlegging op deze inkomsten en bestedingen vindt plaats door een accountant.
De bestuursleden zijn:
Vasili Triantos | Voorzitter
Kent Greve | Penningmeester
Carla van der Leij | Secretaris