Kinderdorp Roemenië

Het kinderdorp in Roemenië ligt ongeveer 60 kilometer ten noordwesten van Boekarest. Op dit moment verblijven er nog 12 kinderen in dit kinderdorp. Sinds 2009 krijgen we geen nieuwe kinderen aangeboden van de overheid. Omdat Roemenië bij de EU hoort vindt de overheid dat weeshuiszorg (waar onze manier van zorg verlenen onder valt) niet past in het huidige tijdsbeeld van de EU. Daarom wordt vanuit de overheid aangestuurd op pleegzorg.

Helaas zien we dat kinderen met pleegzorg via de voordeur bij “pleeggezinnen” binnenkomen. Deze gezinnen krijgen van de Roemeense overheid een vergoeding. Via de achterdeur verdwijnen zij echter weer uit beeld, opnieuw bedelend de straat op of aan het werk gezet. IKN staat daarom niet achter deze keuze van de overheid.

De kinderen die nu nog in ons kinderdorp wonen studeren allemaal. Sommigen gaan naar middelbaar onderwijs, anderen studeren aan een universiteit in Boekarest.

IKN geeft noodhulp aan gezinnen die in grote armoede leven. Goederen die bij een van onze locaties worden ingeleverd en nuttig zijn voor transport naar Roemenië, worden door een bevriende hulporganisatie getransporteerd en aan deze gezinnen geschonken.

Neem een kijkje in de overige kinderdorpen

Jij kunt de jongeren in dit kinderdorp helpen door bij te dragen aan scholingskosten. Door de QR-code te scannen kun je een donatie doen voor scholingskosten.

Of ga hier naar Tikkie en doneer